• generat2

GENERATOR PRĄDÓW WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

o mocy od 10 do 40 kW

Do procesu klejenia sklejki, płyt klejonych oraz gięcia drewna o następującej charakterystyce:

 • TRANSFORMATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA
  ustawiany w 5 położeniach w celu dopasowania generatora do wykonywanej operacji.
 • KRZEMOWY MOSTEK DIODOWY
  stała wydajność w czasie, płytki chłodzące pomiędzy diodami dla wytracania zakumulowanego ciepła, opornik zabezpieczający  przed zwarciem.
 • AUTOMATYCZNY WENTYLATOR
  odśrodkowy do prawidłowego chłodzenia triody.
 • ZMIENNY KONDENSATOR ANODOWY
  do bardziej racjonalnej regulacji prądu anodowego w celu lepszego dopasowania generatora do zróżnicowanych wymogów pracy. Sterowanie z napędem.
 • WYJŚCIE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
  ekranizowane poprzez współosiowy kabel w sposób uniemożliwiający straty prądu.
 • WYŁĄCZNIK OKRESOWY CYKLU OBRÓBKI
  stabilizuje prawidłowość cyklu.
 • OBWÓD OSCYLUJĄCY
  generatora o wysokiej wydajności z kontrolą parametrów pracy, mocy i temperatury.
 • TRIODA
  ceramiczna o wysokiej wydajności.
 • ZMIENNY KONDENSATOR RUSZTU
  umożliwia niezależną regulację prądu, sterowanie z napędem.
 • WYKONANIE WG.  NORM   CE.
 • PODWÓJNY WYŁĄCZNIK CYKLU PRACY
  umożliwia pracę w 2 zróżnicowanych cyklach  w.  cz. (N.p. 1  prasa-cykl  5 minutowy w. cz., 2  prasa-cykl 2 minutowy w. cz.) bez konieczności manipulacji wyłącznikiem przy zmianie prawo – lewo