Automatyzacja, robotyzacja produkcji

Coraz częściej producenci decydują się na zredukowanie kosztów produkcji poprzez zredukowanie liczby pracowników biorących w niej udział.
Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest AUTOMATYZACJA oraz ROBOTYZACJA cyklu produkcyjnego

AUTOMATYZACJA – ma wpływ na koszt produkcji poprzez zastosowanie różnego rodzaju przenośników, automatycznych podajników oraz odbiorników.
ROBOTYZACJA – podobnie jak automatyzacja eliminuje czynnik ludzki w cyklu produkcyjnym Sprawia ten cykl bardziej wydajnym, precyzyjnym oraz praktycznie nie zawodnym przez co w dużej mierze przewidywalnym, możliwym do sprecyzowania.

 •  2013-03-26-426
 • 2013-03-26-425
 • dis
 • dis
 • applicazioni_9_big
 • applicazioni_8_big
 • applicazioni_7_big
 • applicazioni_6_big
 • applicazioni_5_big
 • applicazioni_4_big
 • applicazioni_3_big
 • applicazioni_2_big
 • applicazioni_1_big